Sommarprogrammering

image-center

Kursen har getts tidigare på KTH, men i ett annat system. Välkommen att gå kursen, antingen genom att skapa ett konto (då kommer systemet att komma ihåg dina svar på frågor och du kan se var du redan har varit i kursen), eller utan konto (men då får du själv hålla reda på vad du gjort).

Skapa konto Gå in som gäst Logga in

Denna kurs är avsedd för dig som sökt in till högskola eller universitet på en utbildning som innehåller programmering eller där programmeringskunskaper kan vara nyttiga.

Kursen försöker överbrygga den stora kunskapsspridning i datoranvändning som finns bland nyantagna studenter. En del studenter har använt datorer mycket litet och saknar grundläggande förståelse för hur t ex ett nätverk fungerar. Andra studenter kan ha programmerat i flera år. När man blandar dessa två extremer bland studenter på samma föreläsning blir det mycket svårt att ägna tillräckligt med tid åt att förklara för den första gruppen utan att tråka ut den senare.

Kursen går igenom grundläggande begrepp och ger en möjlighet att få smälta dessa i lugn och ro (särskilt om du läser kursen innan du börjar). Kursen är helt webbaserad.

KTH ger dennna kurs i samarbete med Carnegie Mellon University i USA och det betyder också att servrarna befinner sig i USA.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara hur enkla skript i ett skriptprogramspråk fungerar
  • förklara de huvudsakliga maskinvarukomponenternas funktion i en dator i syfte att få en god grund i datoranvändning och programmering inför högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Skapa konto Gå in som gäst Logga in

Updated: